CB NOU ESPLUGUES
Som equip, som ESPLUGUES !!

CODI ÈTIC 

D'ACTUACIÓ ENTRE CLUBS EN ELS FITXATGES DE MENORS


Aquest Codi Ètic d'actuació entre clubs en els fitxatges de menors és un pas més de la Federació Catalana de Basquetbol en la seva tasca de millorar el gran potencial humà a través de la pràctica esportiva i en la seva relació mútua. La preservació d'aquests valors permet a la societat unes pràctiques més acurades entre els diferents col·lectius que la integren, on la lleialtat, el respecte, el joc net i l'ètica adquireixen un paper preponderant.

L'objectiu del "Codi Ètic" és el d'establir unes conductes de relació entre clubs basades en la IGUALTAT, el RESPECTE i el JOC NET.

1. La COMUNICACIÓ ha de ser l'eina bàsica per aconseguir-ho.

2. El PROGRÉS de l'esportista i de l'equip. Es tindrà molta cura en fer una anàlisi minuciosa dels avantatges i inconvenients que comporti el canvi de Club, tenint sempre present els drets individuals dels menors.CODI ÈTIC D'ACTUACIÓ ENTRE CLUBS EN ELS FITXATGES DE MENORS FCBQ
Descarrega't el document en pdf
CodiEticWEB.pdf (458.43KB)
CODI ÈTIC D'ACTUACIÓ ENTRE CLUBS EN ELS FITXATGES DE MENORS FCBQ
Descarrega't el document en pdf
CodiEticWEB.pdf (458.43KB) 
Correo
Asignación
Acerca de