EL CLUB - CB NOU ESPLUGUES

Vaya al Contenido
El Club
El club de bàsquet Nou Esplugues neix, a l’any 2008,  amb la finalitat de donar continuïtat a la pràctica de l’esport del bàsquet a la nostra ciutat.

És un club de nova creació, l'1 de juliol de 2008, però que intenta aprofitar aquella feina realitzada anteriorment per altres entitats i adreçada a la pràctica i promoció d’aquest esport.
El nostre objectiu es fomentar, facilitar i promoure la iniciació en la pràctica d’aquest esport.
Els socis fundadors de l’entitat, en el procés previ a la formació, van motivar la  creació del nou club de bàsquet en la necessitat de donar prioritat absoluta a la formació de jugadors de base, a la nostra població.A partir d’aquest objectiu general, es defineixen tres linees de treball.
Fomentar, facilitar i promoure la iniciació en la pràctica d’aquest esport
Formar als jugadors des del criteri de màxima qualitat en l’aspecte tècnic i personal.
Donar sortida esportiva als jugadors formats al club, procurant cobrir les seves espectatives.
Estructura Tècnica
Cada equip té un entrenador exclusiu per ell. Els entrenadors i els equips estan coordinats operativament per els coordinadors: un de la línia femenina i dos a la masculina.

Els coordinadors, junt amb els dos entrenadors dels primers equips masculí i femení, forman part de la comissió esportiva del club, que incluo al President i Viecepresident de l’entitat. Des d’aquest òrgan es fa el seguiment esportiu de l’entitat, és planifica la següent temporada, es prenen les decisions tècniques i s’informa a la junta directiva de les incidencies i dels resultats.

La direcció tècnica del club serà un document consensuat per tots els tècnics i aprovat en junta directiva on figuraran les directrius tècniques, esportives i disciplinàries de l’entitat
L’ENTITAT
El club de bàsquet Nou Esplugues neix, a l’any 2008,  amb la finalitat de donar continuïtat a la pràctica de l’esport del bàsquet a la nostra ciutat.
És un club de nova creació, l'1 de juliol de 2008, però que intenta aprofitar aquella feina realitzada anteriorment per altres entitats i adreçada a la pràctica i promoció d’aquest esport.
De fet, la major part del entrenadors d’aquesta primera temporada van formar part en temporades anteriors del cos tècnic del club i el propi president de l’entitat, en Francesc Romo i Sabidó, ha format part de món del bàsquet espluguenc des de fa 35 anys, com a jugador, entrenador i directiu.

OBJECTIUS
Els socis fundadors de l’entitat, en el procés previ a la formació, van motivar la  creació del nou club de bàsquet en la necessitat de donar prioritat absoluta a la formació de jugadors de base, a la nostra població.A partir d’aquest objectiu general, es defineixen tres linees de treball:

1.- Fomentar, facilitar i promoure la iniciació en la pràctica d’aquest esport.
En aquesta primera línia de treball, bàsica dins l’objectiu general de l’entitat, es marquen tres àmbits d’actuació:
1.1- Les escoles d’educació primària.
Les escoles d’educació infantil i primària són el lloc més adient per fomentar la pràctica de l’esport. De fet, forma part de l’educació reglada com una assignatura genèrica.
Des del punt de vista d’una disciplina esportiva majoritària, com és el basquetbol, és un camp idoni per a la iniciació en la seva pràctica.
D’altra banda, la majoria d’escoles proposen activitats extraescolars als seus alumnes per tal d’iniciar-los en diferents matèries.
La proposta de l’entitat és la d’organitzar una competició escolar d’àmbit local amb possibilitats de crèixer fins una participació a nivell comarcal.
Aquesta competició, tindria un format d’un partit setmanal entre escoles i dos dies d’entrenament a cada escola.
Els entrenadors seran jugadors del club, categoria cadet i junior preferentment, i l’organització correspondria a l’entitat C.B. Nou Esplugues.
La durada de la competició coincidiria amb el curs escolar.
1.2- L’escola de bàsquet del C.B. Nou Esplugues.
Dins de la pròpia estructura esportiva de l’entitat, s’ha previst la iniciació en l’esport del bàsquet dels nens menors de vuit anys.
Això es fa des de l’escola de bàsquet. És una activitat dirigida a aquells nens que volen conèixer o iniciar-se en aquest esport.
No té un sistema de competició perquè la finalitat és purament lúdica i formativa.
Hi ha dues sessions setmanals, d’una hora, al CEM Les Moreres.
L’activitat està dirigida, per un entrenador, cap a l’objectiu de que els nens s’ho passin bé, fent exercicis i jocs que facilitin anar adquirint unes habilitats tècniques i físiques que permetin, si així ho volen, arribar a la fase de competició amb una formació adient.
1.3 - Altres activitats de promoció del bàsquet.
Des de l’entitat es vol treballar en la divulgació d’aquest esport en tots els seus àmbits.
Els objectius en aquest sentit es basen en tres projectes:
La lliga interescolar: d’octubre a maig.
El torneig internacional cadet “Ciutat d’Esplugues”.
El campus d’estiu de bàsquet.
En properes temporades la pretensió és consolidar aquest objectius i introduir de nous: activitats formatives en altres camps, activitats per a pares i formadors, activitats lúdiques i festives, participació i presència en el mon social i cultural de la ciutat, divulgació mediàtica de les activitats, etc.El treball fet en aquests tres àmbits d’actuació permetrà que els infants d’Esplugues tinguin un accés molt senzill a aquest esport i que puguin triar aquesta opció esportiva si així ho volen.


2.- Formar als jugadors des del criteri de màxima qualitat en l’aspecte tècnic i personal.
El projecte d’entitat contempla una estructura piramidal formada pels entrenadors, coordinadors, direcció tècnica i comissió esportiva.
Per aplicar criteris de qualitat en l’organització, l’entitat fomentarà:
- la formació tècnica dels entrenadors.
- la dedicació a tasques de millora tècnica dels coordinadors.
- la contractació d’especialistes en matèries vinculades.
- l’assoliment d’objectius tècnics, personals i col.lectius.
- la divulgació entre els tècnics dels criteris de treball i objectius de l’entitat.
En aquesta linia de treball considerem que els entrenadors són l’element més important, per la proximitat absoluta als jugadors. Per això, entenem que la seva evolució, formació i estabilitat repercutirà directament en la qualitat de treball amb els jugadors.


3.- Donar sortida esportiva als jugadors formats al club, procurant cobrir les seves espectatives.
Aquesta podria ser la línia de treball en que el resultat s’obtindria a més llarg termini però, tot i així, les bases per aconseguir-ho es marcaran de bon principi.
En aquest sentit, és molt important fer que els jugadors se sentin part de l’entitat i no només del seu equip. Aquesta idea s’ha de treballar amb missatge però, també, amb fets que els vinculin.
Hi ha diverses vies d’actuació:
- continuitat amb l’equip senior de l’entitat.
- continuitat amb un altre club que s’adapti millor a les seves necessitats.
- continuitat com a entrenador del club.
- continuitat com a monitor o tècnic en activitats del club ( lliga interescolar, campus, escola de basquet, etc.).


ESTRUCTURA ESPORTIVA
El club té línia femenina, masculina i escola de bàsquet, intentant cobrir totes les categories.

ESTRUCTURA TÈCNICA
Cada equip té un entrenador exclusiu per ell. Els entrenadors i els equips estan coordinats operativament per els coordinadors: un de la línia femenina i dos a la masculina.
Els coordinadors, junt amb els dos entrenadors dels primers equips masculí i femení, forman part de la comissió esportiva del club, que incluo al President i Viecepresident de l’entitat. Des d’aquest òrgan es fa el seguiment esportiu de l’entitat, és planifica la següent temporada, es prenen les decisions tècniques i s’informa a la junta directiva de les incidencies i dels resultats.
La direcció tècnica del club serà un document consensuat per tots els tècnics i aprovat en junta directiva on figuraran les directrius tècniques, esportives i disciplinàries de l’entitat

ESTRUCTURA DIRECTIVA
La junta directiva ha decidit impulsar una direcció més funcional que jeràrquica. Es dona prioritat en l’organització a les àrees de treball i no a càrrecs personals.
La junta directiva esta formada per 16 membres.
Des del punt de vista institucional, i d’acord amb els estatuts, la figura del president, vicepresident, tresorer i secretari estan asignades a quatre directius, que a la vegada formen el comité directiu.
Però, realment el que ha de fer funcionar l’entitat són les actuacions que es realitzin des de cada àrea de treball.
     
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
L’ajuntament d’Esplugues cedeix les instal.lacions esportives municipals de Les Moreres i Can Vidalet durant el cap de setmana per la disputa dels partits dels diferents equips de l’entitat.
Igualment, la major part del entrenaments es realitzen en aquestes dues instal.lacions.

MASSA SOCIAL
Des d’un punt de vista social, s’ha de dir que el nombre real de socis, uns 200 aproximadament, no es correspon amb la massa social del club. La realitat és que la majoria de socis, d’acord amb els estatuts,  són pares dels jugadors menors d’edat però, a la pràctica, la massa social del club són tota la família que envolta al jugador.
Per tant, des d’un concepte ampli, podem dir que l’entitat esta formada per 200 families, el que equival a unes 800 persones.
  
Regreso al contenido